Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

WVOI

WVOI

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Sectoren hebben werkagenda’s gereed

Afgelopen voorjaar sloten minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een bestuursakkoord met alle overheidssectoren, om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen.

In het bestuursakkoord is onder meer afgesproken dat er op 1 juni van alle sectoren een ‘werkagenda’ zou liggen. Hierin komen acties die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met anderen, ondernemen voor het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze acties zijn inclusief bijbehorende planning en baanprognose.

Op sectorniveau
Omdat sectoren verschillend zijn, zijn de werkagenda’s dit ook. De werkagenda’s worden op sectorniveau gerapporteerd. De resultaten worden onderling besproken en gedeeld. Overheidsorganisaties spreken elkaar aan op inspanningen en de realisatie ervan. Het ministerie van BZK monitort de voortgang en informeert jaarlijks de Tweede Kamer. 

Levend document
Elke werkagenda is duidelijk onderdeel van een proces dat al eerder in gang is gezet. ‘Het moet dan ook worden gezien als een document dat meeademt met de bewegingen en ontwikkelingen om ons heen’, aldus een van de sectoren. Een andere sector spreekt van ‘een nieuwe fase in een reeds lopend proces en een levend document dat aangepast kan worden als daar binnen de sector behoefte aan is’.

Daarom zullen de werkagenda’s 2019–2020 eind 2020 worden geactualiseerd in werkagenda’s voor 2021-2022.

Download hier de beschikbare afzonderlijke werkagenda’s:

Geplaatst op woensdag 26 juni 2019

Deel dit artikel

Ga naar...