Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

PO-Raad

PO-Raad

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VSNU

VSNU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Vertrouwen in realisatie banen voor mensen met een arbeidsbeperking

De verschillende overheidssectoren en de werkgevers in die sector voelen net als hun collega’s in het onderwijs een grote verantwoordelijkheid om van de banenafspraak een succes te maken.

Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de aanbieding van de Werkagenda van de Sector Rijk aan de Tweede Kamer. Vorige week zijn in navolging van de bestuurlijke afspraken van 11 april jongstleden de Werkagenda's van de meeste overheids- en onderwijssectoren gepubliceerd op de subwebsite banenafspraak op de VSO-site.

Werkagenda Rijk
De Werkagenda Rijk beschrijft de infrastructuur voor ondersteuning binnen het Rijk, en hoe afstemming, besluitvorming en monitoring plaatsvinden. De Werkagenda bevat daarnaast de rijksbrede speerpunten voor 2019 en 2020. Basis daarvoor is de meerjarige aanpak van de sector Rijk, die als bijlage bij de Werkagenda Rijk is gevoegd.

Elk jaar besluit het topmanagement van de rijksdienst over nieuwe acties die banen opleveren voor de volgende jaren. Op deze wijze houdt het Rijk de Werkagenda actueel en worden nieuwe projecten uitgevoerd of worden bestaande projecten geïntensiveerd.

Succesverhalen opgetekend
Dat er bij de overheid en in het onderwijs veel mooie initiatieven zijn, bewijst volgens minister Ollongren het recent verschenen boekje ‘Banenafspraak: gewoon DOEN!’ met veertien succesverhalen uit de sectoren overheid en onderwijs.

Het commitment en de inzet van de overheids- en onderwijswerkgevers, zoals die tot uitdrukking komen in de bestuurlijke afspraken, alle sectorale Werkagenda’s en in het boekje met succesverhalen, geven de minister het vertrouwen dat zij hard aan de slag zijn met het realiseren van banen voor arbeidsbeperkten.

Kijk hier voor de kamerbrief en bijbehorende bijlagen.

Geplaatst op maandag 1 juli 2019

Deel dit artikel

Ga naar...