Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VO Raad

VO Raad

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VNG

VNG

NFU

NFU

WVOI

WVOI

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Aart van der Gaag aangesteld als ‘inspirator’

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) heeft Aart van der Gaag gevraagd om de komende jaren ook de overheid te ondersteunen bij het realiseren van de extra banen in het kader van de banenafspraak. Van der Gaag, als commissaris betrokken bij het project ‘Op naar de 100.000 banen!’, krijgt de taak om overheids- en marktwerkgevers te stimuleren om met elkaar op te trekken.

Het project ‘Op naar de 100.000 banen’ heeft in de marktsector een belangrijke rol gespeeld in het realiseren van banen. ‘Op naar de 100.000 banen’ is een project, gestart vanuit VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland, dat ondersteuning biedt aan marktwerkgevers om banen voor mensen uit de banenafspraak te realiseren. Aart van der Gaag is commissaris en tevens het boegbeeld en de inspirator van het project. 

Bouwende op dit succes heeft de staatssecretaris Van der Gaag en zijn team gevraagd om hun expertise en ervaring in te zetten bij het realiseren van de vereenvoudigde banenafspraak binnen het nieuwe project ‘Op naar de 125.000!’. Van Ark is verheugd dat Van der Gaag zich bereid heeft verklaard dit verzoek in te willigen: “De opdracht voor dit nieuwe project bouwt op de reeds opgedane ervaring, maar heeft ook zijn eigen kenmerken. De nieuwe mogelijkheden die de vereenvoudigde werkwijze biedt moeten door werkgevers benut gaan worden. Door het opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid en het stoppen van de focus op tellen, wordt samenwerking tussen en binnen sectoren en tussen en binnen regio’s eenvoudiger.”

Drie onderdelen
Het project zal zich richten op drie verschillende onderdelen. Als eerste het actief motiveren van werkgevers. Dit houdt zowel het verder motiveren en ondersteunen van werkgevers die zich al bezighouden met de banenafspraak alsook het inspireren en motiveren van werkgevers die nog geen ervaring hebben met de banenafspraak. Ten tweede het faciliteren van regionale samenwerking tussen alle betrokkenen en ten derde het verder uitwerken en onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking tussen overheid en markt.

AartvanderGaag.jpgVan der Gaag over zijn aanstelling: 'Met een kopgroep van intrinsiek gemotiveerde werkgevers is er de afgelopen jaren een inclusieve beweging op de arbeidsmarkt ontstaan. De ervaringen die we daarbij hebben opgedaan, stellen we graag ook ten dienste aan overheidswerkgevers. Zoals de staatssecretaris terecht schrijft in haar brief, staat voorop dat we de doelstellingen van de banenafspraak halen en er in totaal 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking.'

Geplaatst op vrijdag 5 juli 2019

Deel dit artikel

Ga naar...