Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VSNU

VSNU

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Eén banenafspraak voor alle werkgevers

“Binnenkort doet het er niet meer toe bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt. Dát iemand aan de slag gaat telt.”

Met een aantal aanpassingen wil staatssecretaris Tamara van Ark van SZW het doel van de Wet banenafspraak realiseren, namelijk: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Van Ark stuurt het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging komend najaar naar de Tweede Kamer.

Succesvol
De Wet banenafspraak als zodanig is volgens haar tot dusver succesvol geweest. “Voor veel mensen betekent de banenafspraak werk. Werk dat zij anders niet hadden gehad. Veel werkgevers hebben mede door de banenafspraak kunnen zien welke toegevoegde waarde mensen uit de doelgroep banenafspraak hebben voor hun organisatie.”

Doelstelling ruim gehaald
Jaarlijks hebben alle werkgevers tezamen tot nu toe de macro-aantallen gehaald. Ook over 2018 blijken de aantallen weer te zijn gehaald. De doelstelling voor 2018 was 43.500 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Uit de laatste meting tot en met 2018 blijkt dat er tot nu toe door het bedrijfsleven en de overheid 51.956 extra banen zijn gerealiseerd. Dit betekent dat de doelstelling voor 2018 ruim is gehaald. Vooral de marktsector heeft opnieuw goed gepresteerd. Omdat er in de overheidssector nog flinke stappen zijn te zetten, heeft staatssecretaris Van Ark samen met minister Ollongren van BZK in april een bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren.

Ingroeipad banenafspraak
Om tot het nieuwe macro-ingroeipad te komen worden de oude, aparte, aantallen voor de overheids- en marktsector bij elkaar opgeteld.

2018: 43.500      
2019: 55.000
2020: 67.500
2021: 80.000  
2022: 92.500
2023: 105.000
2024: 115.000
2025: 125.000
Struc: 125.000

Brief aan de Kamer
Lees hier de volledige brief van staatssecretaris Van Ark aan de Kamer over de vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling:
kamerbrief-vereenvoudiging-banenafspraak-en-quotumregeling.pdf

Geplaatst op vrijdag 5 juli 2019

Deel dit artikel

Ga naar...