Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NFU

NFU

WVOI

WVOI

VNG

VNG

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Viermeting banenafspraak: nieuw elan bij overheidswerkgevers

Met een gedetailleerde brief informeert staatssecretaris Van Ark (SZW) de Kamer over de resultaten van de banenafspraak tot en met eind 2018.

De opgave voor markt en overheid tot en met 2018 was om 43.500 extra banen te realiseren ten opzichte van de nulmeting; 31.000 in de sector markt en 12.500 in de sector overheid. De doelstelling van 43.500 banen  is met 51.956 extra banen ruim gehaald. In totaal, inclusief de 75.179 banen ten tijde van de nulmeting, zijn er eind 2018 127.135 banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak.

Nieuw elan bij overheidswerkgevers
Over 2018 hebben de overheids- en onderwijswerkgevers 7.940 extra banen gerealiseerd. Daarmee hebben zij, zoals verwacht, de doelstelling van 12.500 banen over 2018 niet gehaald. Tegelijkertijd constateert staatssecretaris Van Ark dat de overheidswerkgevers zijn begonnen met een inhaalslag. De viermeting komt nog te vroeg om dit in de aantallen gerealiseerde banen te zien, maar Van Ark merkt in gesprekken met werkgevers 'dat het voorstel om de banenafspraak te vereenvoudigen en samenwerking mogelijk te maken nieuw elan en nieuwe energie heeft gegenereerd'.

Dat heeft bijvoorbeeld zijn weerslag al gevonden in het bestuursakkoord dat de minister van BZK en de staatssecretaris van SZW hebben afgesloten met alle overheidssectoren. In het bestuurlijk akkoord is onder meer afgesproken dat werkgevers en sectoren met concrete werkagenda’s komen en openbaar rapporteren over resultaten. Deze werkagenda’s zijn praktisch allemaal gereed en gepubliceerd. Het resultaat van de sector overheid over 2018 geeft geen aanleiding om de quotumregeling te deactiveren.

Tegelijk met de viermeting heeft staatssecretaris Van Ark de uitwerking van het vereenvoudigingsvoorstel voor de Wet banenafspraak toegestuurd. Het pakket van het nieuwe stelsel en de flankerende maatregelen zal er volgens haar aan bijdragen dat werkgevers ook op termijn de 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen blijven realiseren.

Lees in de volledige brief:

  • hoeveel extra banen via formele dienstverbanden en hoeveel er via inleenverbanden zijn gerealiseerd
  • ontwikkelingen van de banenafspraak tussen 2015 en 2018
  • de resultaten van deze meting en de toekomst van het systeem

Geplaatst op vrijdag 5 juli 2019

Deel dit artikel

Ga naar...