Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

‘Afspraak is afspraak’

De regering staat onverminderd op het standpunt dat ook overheidswerkgevers zich aan de banenafspraak dienen te houden. Het uitgangspunt voor de regering blijft: afspraak is afspraak.

Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van SZW in de nadere memorie van antwoord over wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven, en enkele andere wijzigingen.

De nadere memorie van antwoord volgt op de nadere inbreng van PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer.

Extra stappen
Minister Kajsa Ollongren van BZK en staatssecretaris Van Ark hebben al meermaals benadrukt dat de overheidssector staat voor de afspraken in het sociaal akkoord en zijn aandeel in de totale banenafspraak. Dat overheidswerkgevers de afgesproken aantallen banen de laatste jaren niet hebben gerealiseerd, noemen zij opnieuw ‘zeer teleurstellend’. Het is dan ook duidelijk dat de overheidswerkgevers extra stappen moeten zetten om de afgesproken aantallen banen te realiseren, aldus Van Ark.

Zij wijst in dit verband op het bestuursakkoord en de werkagenda’s die inmiddels zijn ontwikkeld en gepubliceerd. Elke sector heeft in zijn werkagenda acties opgenomen die bij de eigen sector passen.

Ondersteuning
Daarnaast zullen Aart van der Gaag en zijn team hun rol als inspirator en ondersteuners van de banenafspraak voor de werkgevers in de marktsector uitbreiden tot alle werkgevers, dus ook de overheidswerkgevers. Van der Gaag zal zich onder andere inzetten voor het zoveel mogelijk benutten van samenwerking in de regio en tussen sectoren.

Een ander ondersteuningstraject loopt via De Normaalste Zaak. Verder heeft het ministerie van BZK, met cofinanciering van SZW, de kennisalliantie opgericht. Dit is een portaal waar werkgevers vragen kunnen stellen over de banenafspraak, met als doel de kennis te vergroten.

Systeem bijsturen
De regering beaamt nogmaals dat de overheidswerkgevers een voorbeeldfunctie hebben en dat ze alles op alles moet zetten om de afgesproken aantallen te halen. Naar aanleiding van signalen van zowel overheids- als marktgevers over belemmeringen van het huidige systeem heeft het kabinet besloten om het systeem ‘bij te sturen’.

Zoals bekend wordt de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten momenteel vereenvoudigd. Het verwachte effect van het uitstellen van de huidige quotumheffing is dat er, vooruitlopend op de vereenvoudiging, meer banen gerealiseerd worden door samenwerking en doordat overheidswerkgevers de inhaalslag gaan maken. Het tijdelijk uitstellen van de quotumheffing is niet los te zien van de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak, benadrukt Van Ark.

Klaas Salverda

 

Geplaatst op maandag 9 september 2019

Deel dit artikel

Ga naar...