Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

WVOI

WVOI

MBO raad

MBO raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VNG

VNG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NFU

NFU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VSNU

VSNU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Sectoren en strategische partners gaan de regio in

Voor het eerst bij elkaar: alle sectorprojectleiders vanuit overheden en onderwijsorganisaties en de landelijke non profit aanbieders van diensten. Met als speciale gast boegbeeld Aart van der Gaag. De man van de 100.000 banen in het bedrijfsleven die nu ook inspirator is voor overheids- en onderwijswerkgevers.

‘Ik beschouw vandaag als startpunt om met z’n allen er wat van te maken’, zo opende hij de ontmoeting die werd gekenmerkt door echt groot enthousiasme en de behoefte en bereidheid om met elkaar kennis en informatie te delen. Getuige de realisatiecijfers heeft dit in het bedrijfsleven duidelijk effect gehad. Van der Gaag en zijn team zullen dan ook niet zozeer in de sfeer van koepelorganisaties blijven maar zo gauw mogelijk de regio intrekken. Om daar bij regionale overheids- en onderwijswerkgevers de gelijken te treffen van MKB’ers die de ware ambassadeurs van de banenafspraak zijn – omdat zij zelf mensen aanstellen.

Utrecht-Aart.jpg

Inspirator Van der Gaag is nogal van het doen en minder van langdurige besprekingen zoniet gepraat over regels en regelgeving. Waar dat doen het béste lukt? ‘Waar de cultuur zo is dat je met elkaar dingen wilt en dat ook doet’, weet hij uit ervaring en bevestigd door een UWV-rapport over verschillen in arbeidsmarktregio’s.

Maar waarom hij en zijn team deze klus op zich nemen? ‘Vanwege ervaring en zonodig wat budget’.  Daarvoor heeft deze ‘vreemde eend in overheidsland’ net subsidie van SZW gekregen.

Wensen en behoefte
Tijd voor wat er in sectoren en  onder werkgevers leeft.

We noteerden de volgende min of meer gedeelde wensen en behoefte omdat die vanuit meerdere sectororganisaties werden geuit:

 • Regionale bijeenkomsten
 • Delen van informatie en kennis
 • Delen van voorbeelden
 • Mandaat van het bestuur
 • Commitment en bestuurlijke steun
 • Behoefte aan partners
 • Duidelijkheid over wie en wat meetelt
 • Behoefte aan een stip op de horizon
 • En… tijd!

Meer specifiek uit de achterban van overheids- en onderwijswerkgevers:

 • Kennisbijeenkomsten
 • Meer kandidaten (want wij kunnen ze niet vinden)
 • Kandidaten die geschikt en werkfit zijn
 • Maatwerk die rekening houdt met de regio
 • Verbinding met andere partijen
 • Organisatorische steun
 • Budget en creativiteit

Vanuit afzonderlijke sectoren hoorden we nog:

 • Het belang van regie op de keten
 • Inzicht in wat werkt d.m.v. monitoring
 • Inclusief werkklimaat
 • Hulp bij het ontzorgen van kandidaten
 • De behoefte om meer met het onderwijs doen
 • ‘Het gaat bijna meer om de cijfers dan om het leven van mensen’
 • ‘We zitten heel vast in ons functiehuis’

De mooiste van de middag: ‘We zijn aan het vinken in plaats van het vonken’

De eerlijkheid gebiedt nog te zeggen dat sommige sectoren uit een cultuur komen waarin men tot op niveau van de regionale werkgever in de eerste plaats uitgebreid gaat opschrijven ‘hoe we het doen’ om dat dan eerst ook weer aan het bestuur voor te leggen. Zo creëer je je eigen bureaucratie.

Aanbod van diensten
Vervolgens mochten de landelijke non profit aanbieders van diensten zich presenteren:

Awvn heeft vanuit het bedrijfsleven een compleet arsenaal producten beschikbaar. Variërend van alle mogelijke informatie op de website en brochures van ‘hoe te starten’ tot en met Inclusief Werkgeverschap, met een eigen voorbeeldenbank.

UWV, werkzaam in 35 arbeidsmarktregio’s, heeft uiteraard ook allerlei kennisstukken beschikbaar en werkt voortdurend aan het toevoegen van meerwaarde aan het doelgroepregister door het steeds concreter te maken

DNZ werkt met praktijktafels waar met elkaar praktische oplossingen worden bedacht. Binnenkort volgt een ronde door het land: De Normaalste Zaak on tour! Voorop staat het leggen van verbindingen: in de regio en op basis van zo concreet mogelijke samenwerking. Zoals ook de proeftuin ‘Partnerships voor meer banen’ zich richt op verbinding en samenwerking, maar dan in de sfeer van inkoop.

Utrecht-pauze.jpg

Het 100.000-banenteam rond Aart van der Gaag beschikt over een fijnmazig netwerk in de regio en duikt in zijn dienstverlening aan grote en kleine bedrijven in de meest uiteenlopende casuïstiek. Dat levert veel praktijkervaring op die nu dus ook breder beschikbaar komt.

Aan het werk
Daarop volgde een soort ‘tafelcaroussel’ waarin individuele sectoren en de landelijke aanbieders elkaar alvast beter leerden kennen. Dé rode draad in de terugkoppeling was met stip die van verbinding in de regio’s. Plus absoluut enthousiasme om de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven nu zo gauw mogelijk handen en voeten te geven. Over een halfjaar ziet dit gezelschap elkaar weer. Dan naar verwachting met gedeelde ervaringen en dito resultaat in en vanuit de regio.

Klaas Salverda

Geplaatst op donderdag 12 september 2019

Deel dit artikel

Ga naar...