Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

WVOI

WVOI

VO Raad

VO Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

‘Overheden leren graag van bedrijven’

Overheidsorganisaties zijn zo groot dat het niet kan zijn dat ze niet willen leren van de ervaringen die afgelopen jaren in het bedrijfsleven zijn opgedaan met het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Dat hield staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) de Tweede Kamer voor in een overleg over de Participatiewet en het Breed Offensief.

TK_AO_sep19.png

De Kamer kan zich, onder alle waardering voor iedereen die afgelopen jaar daaraan heeft meegeholpen, over het geheel uitstekend vinden in de plannen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De materialisatie daarvan staat feitelijk op het punt van beginnen.

Van Ark gaf opnieuw aan ontzettend blij met de rol die boegbeeld Aart van der Gaag wil spelen als inspirator in de publieke sectoren. De wederzijdse kennismaking vindt op dit moment overal plaats.

Afspraken
Los daarvan zijn ook afspraken gemaakt met overheidssectoren over hoe zij het been gaan bijtrekken. De staatssecretaris zei dat onder meer richting VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken-De Haan die zich afvroeg of Aart van der Gaag de zelfstandige publieke werkgevers (ZPW) voldoende in het vizier heeft.

Het gaat hierbij om de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, universiteiten, onderzoeksinstellingen, universitair medische centra, gemeenten, provincies en waterschappen. Zij vormen nu nog samen met de kabinetssectoren (Rijk, politie, Defensie en rechterlijke macht) het Verbond Sectorwerkgevers Overheid, maar hebben dit voorjaar een eigen stichting ZPW opgericht.

Volgens de staatssecretaris hoort de afrekenbaarheid van overheidswerkgevers onverbrekelijk bij de afspraken die zijn gemaakt bij het besluit van kabinet en Kamer om voor de uitvoering van de banenafspraak het onderscheid tussen overheid en markt op te heffen.

Verder moest staatssecretaris Van Ark op veel vragen uit de Kamer volstaan met een ‘procesantwoord’. Er komt namelijk nog heel veel aan op wetgevingsgebied en in de sfeer van evaluatie. Van Ark hoopt haar wetsvoorstel Breed Offensief voor het eind van het jaar bij de Kamer te kunnen indienen. Dit najaar komt de evaluatie van de Participatiewet uit. 

Klaas Salverda

 

Geplaatst op vrijdag 13 september 2019

Deel dit artikel

Ga naar...