Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

VSNU

VSNU

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Miljoenen voor inclusiever arbeidsmarkt

Werk is niet alleen de sleutel tot een inkomen, werk zorgt ervoor dat mensen ook echt mee kunnen doen in de samenleving.

Daarom heeft het kabinet komend jaar extra aandacht voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de beleidsagenda 2020 die met de begroting aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Inclusiever
Het kabinet maakt voor 2020-2021 in totaal 53 miljoen euro extra vrij om de arbeidsmarkt inclusiever te maken en mensen met een beperking te ondersteunen bij het vinden van een baan.

Banenafspraak
Werkgevers liggen op koers voor 125.000 extra banen eind 2025 voor mensen met een arbeidsbeperking, schrijven bewindslieden in hun toelichting op de begroting van SZW. Het onderscheid tussen markt en overheid op dit vlak is opgeheven.

Geplaatst op dinsdag 17 september 2019

Deel dit artikel

Ga naar...