Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

VNG

VNG

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VSNU

VSNU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Zorg over sociaal detacheren onder de WAB

De Tweede Kamer heeft deze week in de richting van de regering haar zorg uitgesproken over sociaal detacheren nu de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) detacheringen door sociale ontwikkelbedrijven onder druk kan gaan zetten.

De uitzondering op de payrollbepaling uit de WAB gaat alleen gelden voor de WSW-groep. De Kamer vindt dat deze payrollbepalingen niet ten koste mogen gaan van de mensen die via de banenafspraak en beschut werk een baan zouden kunnen krijgen of hebben gekregen.

Quickscan
In een motie van VVD-kamerlid Chantal Nijkerken-De Haan en haar collega René Peters van het CDA wordt de regering verzocht om uiterlijk voor de zomer van 2020 het effect van de payrollbepalingen op de doelgroep banenafspraak en beschut werk in beeld te brengen door middel van een quickscan.

In de aangenomen motie wordt de regering ook opgeroepen om de afspraak uit het sociaal akkoord om de laagste loonschalen open te stellen, te activeren als uit de quickscan blijkt dat de niet-uitzondering van deze doelgroep op de WAB de baankans van deze groepen beperkt.

'Laat werken lonen'
Naar aanleiding van een eerder gehouden algemeen overleg over de Participatiewet en het Breed Offensief nam de Kamer met algemene stemmen een motie van 50Plus-woordvoerster Corrie van Brenk aan waarin wordt uitgesproken dat mensen met een arbeidsbeperking die gaan werken aangemoedigd in plaats van ontmoedigd moeten worden.

De Kamer constateert in deze motie dat het nog te vaak voorkomt dat mensen met een arbeidsbeperking die gaan werken er financieel op achteruitgaan. Daarom roept zij hierin de regering op, zich tot het uiterste in te spannen om werken te allen tijde te laten lonen en hindernissen hiervoor weg te nemen.

Staatssecretaris Tamara van Ark van SZW kon zich op voorhand helemaal vinden in de kameruitspraak. Volgens haar formuleert de motie precies wat de inzet achter het breed offensief, namelijk werk laten lonen en hindernissen hiervoor wegnemen.

Geplaatst op vrijdag 4 oktober 2019

Deel dit artikel

Ga naar...