Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

WVOI

WVOI

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

PO-Raad

PO-Raad

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Locus en De Normaalste Zaak gaan samen

Locus en De Normaalste Zaak gaan vanaf 1 januari 2020 hun krachten bundelen bij het ondersteunen van werkgevers op het gebied van inclusie.

Concreet betekent dit dat eind 2019 Locus, een netwerk van zo’n 140 bedrijven, gemeenten, arbeidsmarktregio’s en sw-bedrijven, samengaat met De Normaalste Zaak. Locus-adviseurs zetten de dienstverlening aan werkgevers voort onder de vlag van De Normaalste Zaak. Samen voeren zij de activiteiten en projecten uit.

Dienstverlening aan publieke partijen stopt, verbinding blijft
De dienstverlening aan publieke partijen eindigt per 1 januari 2020. Een belangrijke reden hiervoor is dat het zwaartepunt van de dienstverlening van Locus de laatste tijd is verschoven naar het ondersteunen van werkgevers. Wel blijft de samenwerking met publieke partijen ook vanuit De Normaalste Zaak essentieel. Dit vanuit de overtuiging dat voor een inclusieve arbeidsmarkt publiek-private samenwerking een voorwaarde is.

De Normaalste Zaak is een werkgeversnetwerk met meer dan 700 markt- en overheidswerkgevers die werk maken van breed inclusief werkgeven. Het netwerk verbindt werkgevers onderling en werkt samen met overheden en dienstverleners in onder andere praktijktafels en dialoogsessies om knelpunten uit de praktijk op te lossen.

Afgelopen vrijdag kondigde Bert van Boggelen, kwartiermaker van De Normaalste Zaak, zijn vertrek aan.

Klaas Salverda

Geplaatst op maandag 28 oktober 2019

Deel dit artikel

Ga naar...