Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

WVOI

WVOI

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

NFU

NFU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Rijk koopt in met impact

5000 participatiebanen creëren, waarvan 1500 via inkoop  en opdrachtgeverschap. Dat is één van de concrete doelen die het Rijk voor ogen staat bij de rijksbrede inkoop die ‘duurzaam, sociaal en innovatief’ is.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties), intussen tijdelijk vervangen door minister Raymond Knops, en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) hebben de rijksbrede inkoopstrategie naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin geven ze helder te kennen hoeveel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het Rijk zelf in dienst neemt en wat voor afspraken de Rijksoverheid maakt met bedrijven met wie zij zaken doet.

inkopen-met-impact.jpgAfgelopen jaren is veel tijd en energie gestoken in rechtmatig en efficiënt inkopen. Deze uitgangspunten blijven belangrijk, maar de nieuwe strategie gaat verder. Inkoop door het Rijk moet leiden tot kwalitatief goede producten en diensten en daarnaast ook bijdragen aan maatschappelijke doelen. ‘Jaarlijks wordt er door het Rijk voor ruim 10 miljard euro ingekocht aan goederen en diensten. Met die inkoop kunnen en willen wij een verschil maken. Het kabinet geeft hiermee een stevige impuls aan de ontwikkeling van een duurzame, innovatieve economie. Tegelijkertijd helpt dit mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan’, aldus de minister van BZK. Zo creëert de rijksoverheid via inkoop circa 1500 banen van 25,5 uur per week voor arbeidsbeperkten in de periode 2015-2023.

Breder geformuleerd wil de Rijksoverheid met haar manier van inkopen van producten en diensten:

  • de gevolgen van klimaatverandering aanpakken;
  • de ontwikkeling naar een ciruculaire (duurzame) economie versnellen;
  • baankansen creëren voor mensen die minder makkelijk op de arbeidsmarkt komen.

Voorbeeldrol
Bovendien heeft het Rijk een voorbeeldrol, vindt het kabinet zelf: ‘Wij willen laten zien dat het kan en dragen bij aan het realiseren van maatschappelijk effect via de circa 73 miljard inkoopspend van de gezamenlijke overheden.’ Dat is blijkens het bijbehorende rapport geen utopie: ‘Het kan. Er zijn inmiddels genoeg voorbeelden die laten zien dat het goed mogelijk is om de realisatie van een maatschappelijk doel een belangrijk onderdeel te maken van de opdrachten. Ook met behoud van kwaliteit en zonder kosten te laten oplopen.’

Een van de voorbeelden is dat de rijksoverheid en Biga Groep al enkele jaren de handen ineenslaan. Retourgenomen kleding en textiel wordt ingezameld, geïnspecteerd en gesorteerd, met extra aandacht voor milieu en sociaal ondernemerschap. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hebben dankzij deze samenwerking een betaalde baan. Luitenant Kolonel Rob van Arnhem (Defensie Materieel Organisatie) begeleidde de aanbesteding: ‘De aanbesteding is 100% gegund op people- en planetfactoren. Milieu, energie en omgang met de medewerkers speelden een beslissende rol bij de keuze van de leverancier.’ Het resultaat: minder verspilling, minder belasting van het milieu, lagere kosten en meer mensen aan het werk.

Sociaal en inclusief
Van een duurzame transitie kan volgens beide bewindslieden alleen sprake zijn als die niet ten koste gaat van mensen. ‘Dat betekent dat we bij de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie ook integraal inzetten op de sociale aspecten. Zoals social return en het toepassen van internationale sociale voorwaarden.’

Ook wordt inkoop zoveel mogelijk benut voor andere en nieuwe thema’s zoals diversiteit en inclusie. De Rijksoverheid werkt aan een diverse samenstelling van haar personeelsbestand. ‘In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur, geslacht of herkomst.’ Op initiatief van het ministerie van OC&W worden de mogelijkheden verkend om via aanbestedingen vaker zaken te doen met bedrijven die zich committeren aan de diversiteits- en inclusie-doelen van de rijksoverheid.

Klaas Salverda

Geplaatst op maandag 11 november 2019

Deel dit artikel

Ga naar...