Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

PO-Raad

PO-Raad

WVOI

WVOI

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

VSNU

VSNU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Eerste Kamer achter deactiveren quotumheffing

De Eerste Kamer heeft voor wetgeving gestemd die onder andere het deactiveren van de quotumheffing mogelijk maakt en erin voorziet dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven.

Het deactiveren van een eerder geactiveerde quotumheffing wordt mogelijk als het afgesproken aantal banen voor arbeidsbeperkten in de jaren erna alsnog wordt gerealiseerd. De maatregel geldt voor zowel de overheidssector als de marktsector. Zij is er vooral op gericht de overheidssector de tijd te geven een inhaalslag te maken om alsnog het aantal afgesproken banen voor arbeidsbeperkten te realiseren.

Voldoen werkgevers uiteindelijk niet aan de doelen, dan kunnen ze een quotumheffing van 5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur opgelegd krijgen.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer was vorige week. Tijdens dat debat werd tevens een motie ingediend, waarin SP-senator Tiny Kox c.s zich sterk maakten voor (onderzoek naar) een goede infrastructuur voor voldoende beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze motie is aangenomen.

Geplaatst op dinsdag 12 november 2019

Deel dit artikel

Ga naar...