Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

VNG

VNG

VO Raad

VO Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Publiek servicepunt voor werkgevers

In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers. In een aantal regio’s is dat al zo, maar straks wordt het verplicht.

Doel hiervan is dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker vinden om zo de arbeidsmarktkansen voor mensen die nu nog aan de kant staan te vergroten, zo schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Het publieke werkgeversservicepunt is onderdeel van het ‘Breed Offensief’. Door dienstverlening aan werkgevers en samenwerking in de regio te verbeteren, worden werkzoekenden beter geholpen. Het gaat om het sneller aan werk helpen van werkzoekenden die niet direct inzetbaar zijn, zoals  werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Van Ark noemt in dit verband ook bijstandsgerechtigden, oudere werklozen, werkzoekenden zonder startkwalificatie en statushouders. Zij zijn gebaat bij gerichte ondersteuning in toeleiding naar de arbeidsmarkt. Het publieke werkgeversservicepunt gaat hierbij helpen.

Profielen werkzoekenden
Voor het verbeteren van het inzicht in de profielen van werkzoekenden is het ministerie van SZW samen met VNG en UWV een programma gestart. Dit programma Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM) zal uiteindelijk leiden tot één landelijke standaard voor matchingsgegevens en digitale gegevensuitwisseling.

Naast de in totaal 70 miljoen euro voor de 35 arbeidsmarktregio’s in 2019 en 2020, is er vanaf 2021 jaarlijks 17 miljoen euro structureel beschikbaar voor het verbeteren van matching tussen werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast is in 2020 ook eenmalig 7 miljoen euro beschikbaar.

Lees hier de Kamerbrief.

Geplaatst op maandag 18 november 2019

Deel dit artikel

Ga naar...