Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VO Raad

VO Raad

PO-Raad

PO-Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

MBO raad

MBO raad

VNG

VNG

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VSNU

VSNU

WVOI

WVOI

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Sectorinformatie

Werkgevers in Nederland gaan in tien jaar (vanaf 2014, dat als een proefjaar gold) 125.000 banen maken voor mensen met een handicap die nu buiten de arbeidsmarkt staan. Het gaat om 100.000 banen door de markt en 25.000 door overheidswerkgevers.

Dat staat in de Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking is getreden. Doel is een inclusieve arbeidsmarkt: zoveel mogelijk mensen aan het werk.

De taakstelling is per jaar verdeeld over de verschillende overheids- en onderwijssectoren.

  • Lees hier uitgesplitst per sector en over het geheel van alle overheids- en onderwijssectoren hoeveel banen (extra) de komende jaren worden gerealiseerd. Eind 2023 moet het afgesproken aantal van 25.000 banen zijn bereikt.

Let op!
Sinds de inwerkingtreding van het wettelijk Quotum gelden de aantallen in de reeks niet meer voor de gehele overheid. In plaats daarvan geldt een jaarlijks quotumpercentage. Dat is voor 2018 vastgesteld op 1,93 procent.

  • Individuele werkgevers kunnen hun quotumaantal vaststellen met de quotumcalculator.

Sectorinformatie
In het keuzemenu links op deze pagina vindt u informatie per sector, telkens uitgesplitst in:

  • Nieuws
  • Handige documenten
  • Verhalen uit de praktijk
  • Handige links