Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

VO Raad

VO Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

WVOI

WVOI

PO-Raad

PO-Raad

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Gemeente Westland: duurzame plaatsingen en nul verloop

Duurzame plaatsingen en nul verloop, dat is de uitzonderlijke uitkomst van de tot dusver gerealiseerde banen in de Zuid-Hollandse gemeente Westland voor mensen die onder de banenafspraak vallen.

De gemeente Westland (ruim 100.000 inwoners) heeft tot nu toe 14 mensen geplaatst. Het doel is om in 2024 opgeteld 33 banen gerealiseerd te hebben. “We zijn dus al op de helft”, vertelt Ilse van Hulzen die naast haar werk als HRM-adviseur ook ‘aanjager’ voor de garantiebanen binnen de gemeente Westland is.

Meerjarenbudget
Hoe de gemeente in haar hoedanigheid van werkgever zover is gekomen? Het belangrijkste is volgens Ilse dat het college in een vroegtijdig stadium een meerjarenbudget heeft vrijgemaakt. Met de uitbreiding van het aantal mensen komt er elk jaar wat geld bij. Daarnaast is vanuit de organisatie een ambassadeursgroep opgezet, waarvan een groot deel leidinggevende is. Zij hebben met elkaar snel overzicht over de mogelijkheden en ontwikkelingen binnen de gemeente.

 Westland_op_koers.jpgAls laatste maar zeker niet het minst noemt Ilse de begeleiding die MVO Westland biedt. Op basis van een profiel stelt dit onderdeel van de sociale werkvoorziening Patijnenburg kandidaten aan de gemeente voor en begeleidt hen vanuit jobcoaching. Op haar beurt beschikt de gemeente Westland over vaste aanspreekpunten. De samenwerking met MVO Westland loopt zo goed dat de plaatsing van medewerkers met een arbeidsbeperking duurzaam is en de teller van verloop nog steeds op nul staat.

(Foto: Ilse van Hulzen en een aantal ambassadeurs in gemeente Westland)

De nieuwe medewerkers treden op als gastheer, bieden ondersteuning bij het Historisch Archief of helpen bij het inscannen van documenten bij Belastingen. Maatwerk, stelt Ilse vast. Maar budget, beleid en ambassadeurs hebben bij elkaar wel tot een structurele en stelselmatige opzet en uitbouw geleid.

Naaste collega
Ilse herhaalt dat de gemeente voor duurzame plaatsingen gaat. De banenafspraak is niet gericht op tijdelijke kleine klusjes. Ilse: “We willen dat mensen met een beperking in deze organisatie als volwaardige collega’s opgenomen worden. Het is heerlijk om terug te krijgen dat de nieuwe medewerker zich voelt als een naaste collega.”

Werk is voor mensen vanuit een participatiebaan veel meer dan een baan. Het geeft hen status, ze doen zinvol werk en ze horen erbij”, zegt Ilse. Maar ook andersom heeft de aanwezigheid van medewerkers met een beperking een positief effect op de organisatie: “Ze nemen een enorm enthousiasme mee en ze laten zien dat iemand met een beperking tot heel veel in staat is. Collega’s hebben daar bewondering voor.”

Haar advies aan gemeenten die nog niet zover zijn als de gemeente Westland: “Maak als eerste personeelsbudget vrij om een aantal jaren achtereen garantiebanen te kunnen realiseren. Dat geeft ook aan hoe serieus de organisatie dit werk neemt.”

Dit artikel is geplaatst in Banenafspraak

Deel dit artikel

Ga naar...