Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VSNU

VSNU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

MBO raad

MBO raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

NFU

NFU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Sectorinformatie - Provincies

Stroomschema baanrealisatie

Proces banenafspraak en quotumheffing in kaart gebracht

Geplaatst op 8 april 2018

Functieprofielen arbeidsbeperkten provincies

Functieprofielen arbeidsbeperkten provincies Bij de overheid en in het onderwijs is al veel ervaring opgedaan met het maken van functieprofielen voor functies die (ook) geschikt zijn voor mensen met een arbeidshandicap.

Geplaatst op 28 januari 2016

Overheidswerkgever werkt inclusief

Overheidswerkgever werkt inclusief

Geplaatst op 19 januari 2016

Aantallen garantiebanen sector provincies

Aantallen garantiebanen sector provincies

Geplaatst op 16 juli 2015

Deel dit artikel

Ga naar...