Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

NFU

NFU

WVOI

WVOI

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VO Raad

VO Raad

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Stroomschema baanrealisatie

Stroomschema waarin het proces voor de banenafsprak en quotumheffing in kaart wordt gebracht. Met achtereenvolgens:

  • de voorbereidingsfase
  • voorbereiding proefplaatsing
  • proefplaatsing
  • evaluatie proefplaatsing
  • indiensttreding

Kijk hier:
Stroomschema Baanrealisatie SA2013-WQ.pdf

Dit artikel is geplaatst in Banenafspraak

Deel dit artikel

Ga naar...