Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VNG

VNG

WVOI

WVOI

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

VSNU

VSNU

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Sectorinformatie - Provincies

Alle talenten zijn welkom

In een serie korte filmpjes portretteren de provincies zes mensen achter de banenafspraak.

Geplaatst op 20 december 2018

Van passie naar droombaan

Om de Participatiewet nog meer op de kaart te zetten heeft de provincie Zuid-Holland meegewerkt aan het televisieprogramma ‘van Passie naar Droombaan’ van RTL 4.

Geplaatst op 11 maart 2018

Provincies bundelen participatieverhalen

Dat individuele overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen door de quotumregeling mogelijk een boete opgelegd zullen krijgen, ontslaat de publieke sector niet van de verantwoordelijkheid om ook als werkgever voorop te lopen bij de uitvoering van de Banenafspraak.

Geplaatst op 21 december 2017

Noord-Holland regelt organisatiebreed draagvlak

De provincie Noord-Holland heeft in een jaar tijd op verschillende plekken in de organisatie werknemers met een arbeidsbeperking geplaatst. Succesfactor lijkt het brede draagvlak.

Geplaatst op 26 augustus 2016

Gedeputeerde Staten Zuid-Holland dragen hun steentje bij

Mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen, vraagt om creativiteit. Dat weet ook gedeputeerde Rogier van der Sande van de provincie Zuid-Holland, verantwoordelijk voor personeel en organisatie. Toch wil hij koste wat kost die uitdaging aan.

Geplaatst op 31 maart 2016

Deel dit artikel

Ga naar...