Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VO Raad

VO Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

WVOI

WVOI

NFU

NFU

VSNU

VSNU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Banenafspraak

Rijk en ZBO's

De rijksoverheid bestaat uit elf ministeries waar ruim 100.000 mensen werkzaam zijn. Naast de ministeries telt de Rijksoverheid een groot aantal uitvoeringsorganisaties over het land verspreid.

Verder kent de sector Rijk een aantal zogenaamde zelfstandige bestuursorganen (ZBO's). De Rijksoverheid en de ZBO’s moeten eind 2017 respectievelijk 1.336 en 492 extra banen hebben gerealiseerd.

Vanwege het geringe aantal banen voor de rechterlijke macht (jaarlijks 10 banen) is deze sector bij de sector Rijk ondergebracht.

Taakstelling sector, inclusief Zbo’s
Download bijlage: cijfers-rijk.pdf

Contactpersoon:
Marja van der Werf, e-mail: Marja.Werf@minbzk.nl

 

Nieuws

BZK en Hogeschool praten over inclusie

woensdag 7 november 2018

Maatwerk voor Mensen met proeftuinen

donderdag 11 oktober 2018

UPdate Inclusief Rijk

woensdag 26 juli 2017

Handige documenten

Cijfers banenafspraak ministeries

maandag 25 september 2017

Vragen en antwoorden

vrijdag 16 juni 2017

Overheidswerkgever werkt inclusief

dinsdag 19 januari 2016

Verhalen uit de praktijk

Toolbox

Om aan de slag te gaan met de invulling en realisatie van de banenafspraak stelt het Expertisecentrum Organisatie en Personeel een toolbox ter beschikking.