Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

PO-Raad

PO-Raad

MBO raad

MBO raad

VNG

VNG

VSNU

VSNU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Sectorinformatie - Rijk en ZBO's

Cijfers banenafspraak ministeries

In het Algemeen Overleg over de Bedrijfsvoering Rijk van 5 juli 2017 vroeg de Tweede Kamer waar het Rijk staat met de realisatie van de doelstellingen uit de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking, uitgesplitst naar ministeries.

Geplaatst op 25 september 2017

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden met betrekking tot de invulling van de banenafspraak Sociaal Akkoord 2013. Dit is de versie van mei 2017.

Geplaatst op 16 juni 2017

Overheidswerkgever werkt inclusief

Overheidswerkgever werkt inclusief

Geplaatst op 19 januari 2016

Deel dit artikel

Ga naar...