Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VO Raad

VO Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

NFU

NFU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

VNG

VNG

WVOI

WVOI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Cijfers banenafspraak ministeries

In het Algemeen Overleg over de Bedrijfsvoering Rijk van 5 juli 2017 vroeg de Tweede Kamer waar het Rijk staat met de realisatie van de doelstellingen uit de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking, uitgesplitst naar ministeries.

Demissionair minister Plasterk van BZK stuurde de Kamer op 25 september 2017 de beschikbare cijfers met een korte analyse over de realisatie van de banenafspraak binnen de sector Rijk.

De brief: 
Banenafspraak_Rijk_ministeries_september_2017.pdf

Bijlage:
Bijlage_realisatie_van_de_banenafspraak_binnen_de_sector_Rijk.pdf

Toelichting bij de bijlage:
Tabel 1 laat de ontwikkeling van de dienstverbanden bij de ministeries zien, vanaf de nulmeting eind 2012 tot en met het eerste kwartaal van 2017. Uit tabel 1 blijkt dat er vanaf de nulmeting sprake is van een gestage groei van het aantal dienstverbanden.

Tabel 2 laat de ontwikkeling zien van de dienstverbanden en inleenverbanden van alle overheden tezamen tot en met jaar 2016; over het eerste kwartaal van 2017 zijn alleen dienstverbanden bekend. Hier is zichtbaar dat het aantal dienstverbanden overheidsbreed is gedaald ten opzichte van de nulmeting.

In tabel 3 is de stijging van het aantal dienstverbanden te zien bij het Rijk, afgezet tegen het aantal dienstverbanden overheidsbreed, uitgedrukt in percentages.

Dit artikel is geplaatst in Banenafspraak

Deel dit artikel

Ga naar...