Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VNG

VNG

MBO raad

MBO raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

WVOI

WVOI

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Sectorinformatie - Rijk en ZBO's

Rijksbreed talent ontwikkelprogramma van start

In het kader van het programma Rijksbrede Instroom Hogeropgeleide Arbeidsparticipanten (RIHA) stromen dit voorjaar de eerste hbo/wo opgeleide gedetacheerde medewerkers in.

Geplaatst op 2 april 2019

BZK en Hogeschool praten over inclusie

Hogeschool Leiden behaalt goede resultaten met betrekking tot het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ​Dat dit opvalt binnen de politiek, blijkt uit het recente bezoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Geplaatst op 7 november 2018

Maatwerk voor Mensen met proeftuinen

De werkgever rijk wil dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag kunnen.

Geplaatst op 11 oktober 2018

UPdate Inclusief Rijk

Nieuwsbrief UPdate Inclusief Rijk. Ondersteuning voor werkgevers bij het Rijk om voortvarend aan de slag te gaan met de invulling van de banenafspraak.

Geplaatst op 26 juli 2017

Amsterdam koploper banen arbeidsbeperkten

In de afgelopen drie jaar heeft de gemeente Amsterdam 165 banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarmee loopt Amsterdam ruim voor op de Banenafspraak om tot 2024 jaarlijks 42 banen te creëren.

Geplaatst op 28 februari 2017

Deel dit artikel

Ga naar...