Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

NFU

NFU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VSNU

VSNU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

PO-Raad

PO-Raad

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Vijf noordelijke Rijksdiensten ondertekenen overeenkomst toetsenbordreiniging

Vijf Rijksorganisaties in het Noorden hebben met Binnenwerk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een overeenkomst getekend rondom de werksoort toetsenbordreiniging, in het kader van de Banenafspraak.

Met de overeenkomst is werk gecreëerd voor een startend team van vijf mensen met een arbeidsbeperking. Het mobiele pilotteam gaat op diverse rijkslocaties van de vijf organisaties in Assen en in Zwolle alle daar werkende ambtenaren ondersteunen om hun ICT-bureauwerkplek schoon en hygiënisch te houden.

De via Samenwerking Rijk Noord (SRN) samenwerkende Rijksdiensten hebben samen voldoende massa aan werkplekken voor het Binnenwerkteam.

Regio Assen-Zwolle
Andere Rijksdiensten in de regio Assen-Zwolle kunnen bij deze samenwerking aansluiten als ze dat ook graag willen. Er zijn verschillende werksoorten die Binnenwerk collectief kan inzetten om participanten in te zetten bij Rijksorganisaties.

Binnenwerk is werkzaam in heel Nederland en in het Noorden ook actief in Groningen bij onder meer de Dienst Uitvoering Onderwijs en bij Staatsbosbeheer in Jubbega, Staphorst en Emmen.

Onderzoek
SRN voert samen met Binnenwerk momenteel een onderzoek uit om te kijken hoe in Leeuwarden deelnemers voor de Participatiewet bij Rijksorganisaties aan de slag kunnen gaan.

Na de zomer gaat het team Assen-Zwolle van start. De betrokken organisaties zijn Dienst ICT Uitvoering, Dienst Terugkeer & Vertrek, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Agentschap Telecom en het Rijksvastgoedbedrijf.

Meer weten over deze samenwerking?
Neem dan contact op met Tanja de Haan, projectleider Arbeidsparticipatie bij SRN.

Bron: Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

Dit artikel is geplaatst in Banenafspraak

Deel dit artikel

Ga naar...