Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

NFU

NFU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

WVOI

WVOI

VNG

VNG

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Sectorinformatie - Rijk en ZBO's

Hoe gebaar je inburgeren?

Zo’n twintig collega’s van het team Service Centrum Inburgering - Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (SCI-ONA) zit in een vergaderzaal. Aan het woord is Adde Woest, maar zijn stem hoor je niet.

Geplaatst op 17 april 2019

Vincent Stam en Agentschap Telecom zijn een goede match

Samenwerking Rijk Noord (SRN) werkt projectmatig aan het vergroten van de arbeidsparticipatie in het noorden.

Geplaatst op 11 maart 2019

In de machinekamer van de IND

De IND in Zwolle biedt jonge mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om volop deel te nemen aan het arbeidsproces. Marjolein Westra is één van de drijvende krachten achter deze mooie ontwikkeling.

Geplaatst op 25 september 2018

Nik heeft een baan, hij wordt rijksambtenaar

‘Je bent zwakzinnig. Je moet de rest van je leven in een internaat wonen.’ Zijn hele jeugd hoorde Nik van Hoogstraten dit soort dingen. Maar nu heeft hij een echte baan, als ambtenaar nog wel.

Geplaatst op 18 mei 2018

Rijkswaterstaat maakt ruimte voor banenafspraak

Rijkswaterstaat heeft afgelopen jaar meer dan 100 arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Geplaatst op 19 april 2018

Deel dit artikel

Ga naar...