Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

WVOI

WVOI

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

VO Raad

VO Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

PO-Raad

PO-Raad

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Vincent Stam en Agentschap Telecom zijn een goede match

Samenwerking Rijk Noord (SRN) werkt projectmatig aan het vergroten van de arbeidsparticipatie in het noorden.

In december vond in dit kader een eerste meet & match plaats waarbij CJIB, DUO en Agentschap Telecom kennismaakten met arbeidsparticipanten in de regio. De bijeenkomst heeft Vincent Stam een mooie kans opgeleverd bij Agentschap Telecom. “Ik voel me hier erg op mijn plek”, aldus Vincent. Kijk en luister naar zijn verhaal in deze video.

Michiel Laan is als leidinggevende bij Agentschap Telecom betrokken bij de plaatsing van Vincent. Hij is enthousiast over de kansen die SRN op het gebied van arbeidsparticipatie helpt creëren. “Behalve Vincent begint bij ons binnenkort ook een andere participant”, vertelt hij. “Het is prachtig dat we daarmee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen op zo’n belangrijk thema.”

Naar mensen kijken
”Meer nog dan deze verantwoordelijkheid kijken we bij Agentschap Telecom echt naar de mensen zelf. Het begint bij de vraag ‘Wie ben jij?’ en pas daarna ‘Wat voor werk doe je?’ Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste matches tussen medewerkers en organisaties oplevert. Vincent is daar een mooi voorbeeld van.”

Programma Samenwerking Rijk Noord (SRN) is het samenwerkingsprogramma voor het Rijk in Noord-Nederland op personele capaciteit. Achttien rijksoverheden werken in gerichte projecten samen aan loopbaanperspectief, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en behoud van werkgelegenheid in het Noorden.

Bron: Nieuwsbrief februari 2019 Samenwerking Rijk Noord

Dit artikel is geplaatst in Banenafspraak

Deel dit artikel

Ga naar...