Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

WVOI

WVOI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

NFU

NFU

PO-Raad

PO-Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Online toolbox ondersteunt umc’s bij banenafspraak

Op 23 juni is de online toolbox, www.banenafspraakumc.nl, gelanceerd met uitgebreide informatie over het aan het werk helpen van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet binnen de umc’s.

Volgens de banenafspraak heeft iedere umc eind 2023 gemiddeld 224 medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk. De toolbox biedt praktische handvatten, presentaties, documenten en praktijkvoorbeelden voor alle umc’s om dat voor elkaar te krijgen.

SOF-logo.png 

De toolbox is ontwikkeld door SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, in nauwe samenwerking met verschillende umc’s.

Bruikbare keuzes
Met de banenafspraak hebben de umc’s zich gecommitteerd aan het realiseren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Om dit te ondersteunen hebben werknemers en werkgevers de handen ineen geslagen. Gys Driessen, voorzitter van de kamer UMC van SoFoKleS: “Met deze toolbox hoeft niet elk umc het wiel opnieuw uit te vinden en heb je wel alles voorhanden om voor de eigen organisatie bruikbare keuzes te maken.”

Aansluiting bij de praktijk
De toolbox is voor HR-adviseurs, leidinggevenden, afdelingshoofden, OR-leden en medewerkers die werken met mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. In de toolbox komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

1.      De doelgroep van de banenafspraak
2.      Het creëren van draagvlak
3.      Het creëren van extra banen
4.      De begeleiding en ontwikkeling van de doelgroep

Toolbox Begeleiding.jpeg 

Omdat de toolbox samen met umc’s is ontwikkeld, sluit die zoveel mogelijk aan bij de praktijk. De toolbox bevat dan ook veel voorbeelden, documenten en presentaties van de umc’s zelf. Daarnaast treffen umc’s ook veel voorbeelden uit andere branches, zoals van de algemene ziekenhuizen, aan.

De online toolbox is te vinden op: www.banenafspraakumc.nl.

 

Dit artikel is geplaatst in Banenafspraak

Deel dit artikel

Ga naar...