Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VNG

VNG

NFU

NFU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

MBO raad

MBO raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

WVOI

WVOI

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Multidisciplinaire aanpak Erasmus MC werkt

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid spant het Erasmus MC zich in om meer dan 400 duurzame banen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Erasmus.jpgHet Erasmus MC is een Universitair Medisch Centrum in Rotterdam en is met meer dan 13.000 fte één van de grootste werkgevers  in de regio. Het staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs en wil bewust middenin de maatschappij staan.

Verdriedubbeld
In anderhalf jaar tijd is het aantal gerealiseerde banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdriedubbeld naar 76, bericht Shu-ting Cheng, Adviseur Inclusieve Arbeidsmarkt bij Erasmus MC.

Dit resultaat is te danken aan de inzet van verschillende instrumenten. De impact van deze instrumenten is ook terug te zien in het verlooppercentage van medewerkers. Dat ligt met 18,5% beduidend lager dan het landelijk gemiddelde van 52%.

Multidisciplinair team
Om dit te bewerkstelligen is het een nauwe samenwerking aangegaan met het Werkgevers Servicepunt Rijnmond (WSPR) in de vorm van een multidisciplinair team van zeven personen. Dit team ontzorgt tijdens het matchingproces en blijft voortdurend monitoren tijdens het eigenlijke werk. Dit gebeurt in samenspraak met de manager, HR en de werkplekbegeleider. Deze laatste staat voor een collega die is opgeleid middels een Harrie training en het dagelijkse aanspreekpunt is. 

Aanbodkrant
Elke maand wordt binnen het Erasmus MC een aanbodkrant verspreid. Die bevat cv’s van voorgeselecteerde kandidaten waarvan het multidisciplinair team denkt dat ze qua competentie en motivatie prima passen binnen het Erasmus MC. De krant geeft managers ook meteen een representatief beeld van de diversiteit van de doelgroep.

Onderzoek en handvatten
Om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers, mobiliteit te stimuleren en duurzame banen te realiseren doet het Erasmus MC onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hieruit volgt een programma dat handvatten biedt aan zelfinzicht, ontwikkeling en werknemersvaardigheden voor de doelgroep.

Bron: Erasmus MC Human Resources 

Dit artikel is geplaatst in Banenafspraak

Deel dit artikel

Ga naar...