Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

VSNU

VSNU

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VNG

VNG

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Quotumpercentage banenafspraak nader toegelicht

Het quotumpercentage wordt jaarlijks in oktober door SZW bekend gemaakt voor het opvolgend jaar. Zoals eerder aangegeven is op 24 oktober jl. het quotumpercentage voor 2018 vastgesteld op 1,93%. Dit percentage is inclusief de aantallen uit de nulmeting.
 
Wat betekent dit quotumpercentage voor u als werkgever? Lees meer op de site van de VO-raad.

Dit artikel is geplaatst in Banenafspraak

Deel dit artikel

Ga naar...