Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

NFU

NFU

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Project Baanbrekers gestart

‘We hebben in Nederland 2,1 miljoen mensen met een arbeidsbeperking. We kennen allemaal wel iemand die tot die doelgroep behoort. Die kunnen we niet langs de kant laten staan.’

Staatssecretaris Tamara van Ark van SZW vertelde tijdens de startbijeenkomst van het project Baanbrekers wat haar motivatie is om zich sterk te maken voor de banenafspraak. Met het project Baanbrekers bieden de PO-Raad en VO-raad scholen extra ondersteuning om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan in het onderwijs te helpen.

De VO-raad en PO-Raad gaven op 8 juli 2019 samen met de ministeries van OC&W en SZW het startschot voor het project Baanbrekers. Dat vond plaats op de Melanchthon Business School in Bleijswijk. Het bestuur waaronder het Melanchthon valt was één van de eersten die zich heeft aangemeld voor het project Baanbrekers.

Kansen bieden
Henk Post, bestuursvoorzitter CVO: ‘De banenafspraak staat op onze agenda. We willen kinderen écht de kans geven op een duurzame toekomst.’ Ook Tijs van der Wielen, bestuurslid Auris met scholen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, wil graag aan de slag. Van der Wielen: ‘De scholen zijn in de waan van de dag met allerlei dingen bezig. Die hebben hulp nodig om duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.’

Die ondersteuning geeft het schoolbestuur, maar vanuit het project Baanbrekers krijgt het schoolbestuur weer extra hulp om de oplossingen voor alle praktische knelpunten en problemen te vinden. Het UWV, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein (Divosa) en een vertegenwoordiger van het WerkgeverServicepunt uit de regio Zuid-Holland lieten weten vanuit hun regionale rol klaar te staan voor scholen bij het realiseren van duurzame banen.

Minder bureaucratie
Alle aanwezigen waren het er over eens dat de veranderingen in de wetgeving waar de staatssecretaris mee bezig is, essentieel zijn voor het slagen van de banenafspraak. Minister Arie Slob (onderwijs) complimenteerde zijn collega staatssecretaris Tamara van Ark met haar inzet voor de banenafspraak. Door aanpassing van de wetgeving zullen scholen volgens de minister minder last hebben van bureaucratie en gedoe en wordt het voor scholen die echt willen makkelijker om de banen te realiseren.

Lees het hele verhaal op de website van de PO-Raad 

Dit artikel is geplaatst in Banenafspraak

Deel dit artikel

Ga naar...