Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VNG

VNG

VSNU

VSNU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

WVOI

WVOI

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

Banenafspraak

Universiteiten

Momenteel studeren aan de achttien door de overheid bekostigde universiteiten in Nederland ruim 259.000 studenten. Met meer dan 50.000 werknemers zijn de universiteiten lokaal vaak één van de grootste werkgevers. De universiteiten moeten eind 2017 488 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben ingevuld.

Taakstelling sector

Download bijlage: taakstelling-universiteiten.pdf

 

Contactpersoon

Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
post@vsnu.nl
070 - 3021400

Handige documenten

Functieboek participatiebanen

woensdag 12 oktober 2016

Overheidswerkgever werkt inclusief

dinsdag 19 januari 2016

Participatiebanen WO

maandag 22 juni 2015