Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

WVOI

WVOI

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Banenafspraak

Universiteiten

Momenteel studeren aan de achttien door de overheid bekostigde universiteiten in Nederland ruim 259.000 studenten. Met meer dan 50.000 werknemers zijn de universiteiten lokaal vaak één van de grootste werkgevers. De universiteiten moeten eind 2017 488 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben ingevuld.

Taakstelling sector

Download bijlage: taakstelling-universiteiten.pdf

 

Contactpersoon

Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
post@vsnu.nl
070 - 3021400