Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VNG

VNG

NFU

NFU

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Banenafspraak

In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers in de overheidssector en het onderwijs in tien jaar 25.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen.

Geen eenvoudige opgave, maar wel één die de moeite waard is. Het levert veel op: maatschappelijke impact, gemotiveerde werknemers en vaak een betere werksfeer. Daar is iedereen bij gebaat.

VSO helpt werkgevers

De Banenafspraak vraagt inspanningen van zowel werkgevers als werknemers. Het kost tijd om nieuwe banen te creëren en mensen te begeleiden. Bovenal is het belangrijk om de tolerantie te vergroten en collega’s met een beperking te accepteren. Het VSO helpt sectorwerkgevers daarbij. Met kennis, praktische hulpmiddelen én inspirerende voorbeelden.


Om hoeveel banen gaat het?

In onderstaand document vindt u per sector en over het geheel van alle overheids- en onderwijssectoren hoeveel banen (extra) de komende jaren worden gerealiseerd. In 2023 moet het afgesproken aantal van 25.000 zijn bereikt.

Download bijlage: Banenreeksto2023.pdf

Let op! 
Sinds de inwerkingtreding van het wettelijk Quotum gelden de aantallen in de reeks niet meer voor de gehele overheid. In plaats daarvan geldt een jaarlijks quotumpercentage. Dat is voor 2018 vastgesteld op 1,93 procent. Individuele werkgevers kunnen hun quotumaantal vaststellen met de quotumcalculator.