Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VO Raad

VO Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

WVOI

WVOI

NFU

NFU

VSNU

VSNU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Bestuur

Het bestuur van het VSO is momenteel als volgt samengesteld:

José Bosma, MBO-Raad: secretaris-penningmeester, tevens lid dagelijks bestuur
Gerard de Koe, sector Rijk: vicevoorzitter, tevens lid dagelijks bestuur
Edwin van Bokhoven, PO-raad
Richard van der Mast, IPO
Olaf Peek, VO-raad
Dirk Kramer, NFU
Frans Kok, WVOI
Fred van Hekken, Justitie en Veiligheid (Rechterlijke Macht)
Paul van Gijzen, Justitie en Veiligheid (Politie)
Bregje Mollee, VSNU
Hans Bakker, Vereniging van Hogescholen
Vacature Defensie
Vacature VNG

Ingrid Blom-Meeusen, Unie van Waterschappen, waarnemend algemeen secretaris

Waarnemers vanuit coördinerende rol kabinet:
Grada Lautenbach, BZK
Loes de Vries, OCW