Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

VNG

VNG

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Sectorale vertegenwoordiging

In het VSO zijn de volgende werkgevers uit de overheidssectoren vertegenwoordigd:

 • het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de sector Rijk
 • het ministerie voor Veiligheid en Justitie voor de sector Politie en de sector Rechterlijke Macht
 • het ministerie van Defensie voor de sector Defensie
 • het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor de sector Gemeenten
 • het Interprovinciaal Werkgeversverband van het Interprovinciaal Overleg voor de sector Provincies
 • de Unie van Waterschappen voor de sector Waterschappen
 • de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra
 • de Vereniging Samenwerkende Universiteiten
 • de Vereniging Hogescholen voor de sector Hoger Beroepsonderwijs
 • de PO-raad voor de sector primair onderwijs
 • de VO-raad voor de sector voortgezet onderwijs
 • MBO Raad voor de sector middelbaar beroepsonderwijs en voor de sector kenniscentra (Colo)
 • de Werkgeversvereniging onderzoeksinstellingen