Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

VNG

VNG

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VSNU

VSNU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Zelfstandige publieke werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) binnen het VSO. Deze groep heeft op bepaalde onderdelen immers een andere relatie met het kabinet dan werkgevers die direct onder de rijksoverheid vallen.

Het besluit bood nieuwe mogelijkheden om eigen verantwoordelijkheid te nemen, los van politiek-bestuurlijke prioriteiten en eisen zoals het kabinet die stelt.

Tot de ZPW behoren de werkgeversorganisaties van gemeenten, provincies, waterschappen, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, de universitair medische centra en de werkgeversvereniging voor de onderzoeksinstellingen.

Bij al deze werkgevers tezamen werken in totaal 670.000 mensen: 170.000 bij de decentrale overheden en 500.000 in de zes onderwijssectoren.

Bestuurlijke afspraken
Op 10 juni 2008 tekenden toenmalig minister Ter Horst van BZK en de zelfstandige publieke werkgevers voor het eerst bestuurlijke afspraken. Deze afspraken werden vastgelegd in de vorm van een Agenda voor de toekomst. Zij markeerden feitelijk de nieuwe verhouding tussen het kabinet en deze groep overheidswerkgevers: van een eenzijdige naar een wederkerige relatie.

In de agenda zijn afspraken gemaakt over bevordering van arbeidsparticipatie en het bereiken van een concurrerende arbeidsmarktpositie. Verder zijn afspraken gemaakt over diversiteit, de aanpak van geweld en agressie tegen overheidspersoneel en de uitvoering van integriteitsbeleid.

Partijen spraken af dat zij elkaar voortaan tweemaal per jaar zullen treffen om over de voortgang van de gemaakte afspraken te spreken. Verder namen zij zich voor om elk jaar in januari te bezien of er aanleiding is de bestaande afspraken aan te vullen of aan te passen.

Bestuurlijke delegatie
Op het niveau van de minister en daarmee vergelijkbare besprekingen laat het ZPW zich vertegenwoordigen.

Dat gebeurt door de voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller, bestuurslid van Vereniging Hogescholen Harmen van Wijnen, voorzitter van het College voor Arbeidszaken van de VNG Roel Cazemier en directeur van het IPO Henry Meijdam. Zij vormen voor overleggen tot op het hoogste niveau de bestuurlijke delegatie namens het ZPW.