Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VSNU

VSNU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

WVOI

WVOI

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Contact

Het VSO is gevestigd bij het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Bezoekadres
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag

Postadres
Verbond Sectorwerkgevers Overheid
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

Secretariaat VSO
Biebie Ramjiawan
tel. 06 - 51082104
mail: vso.secretariaat@vng.nl

Waarnemend secretaris VSO
Michiel Drucker
tel. 06 - 10636608
mail: michiel.drucker@vng.nl

Webredacteur en redactie VSO
Klaas Salverda
tel. 06 -15192363
mail: klaassalverda@live.nl

Contact over de Banenafspraak?
Kijk hier.