Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

WVOI

WVOI

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PO-Raad

PO-Raad

NFU

NFU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Dossiers - P&O-beleid

Strategisch personeelsbeleid rijksoverheid

Gemiddeld is een rijksambtenaar 48 jaar, het aantrekken van ICT’ers is lastiger en maatschappelijke vraagstukken worden diverser en complexer; het werk voor de rijksambtenaar verandert.

Geplaatst op 16 juli 2018

Werkplezier in openbaar bestuur

Werknemers in het openbaar bestuur zijn over het algemeen best tevreden met hun baan.

Geplaatst op 2 november 2017

Vergrijzing over hoogtepunt heen

Vooruitberekeningen over de omvang en samenstelling van het personeelsbestand in het openbaar bestuur laten zien dat de vergrijzing van het ambtenarenapparaat binnenkort over het hoogtepunt heen raakt.

Geplaatst op 2 november 2017

Een goede werksfeer, laten we dat zo houden!

Het ministerie van SZW heeft een digitale brochure voor leidinggevenden over ongewenst gedrag opgesteld: Een goede werksfeer, laten we dat zo houden!

Geplaatst op 3 oktober 2017

Medezeggenschap en flexwerkers

Steeds meer mensen werken als flexwerker in een organisatie zonder een vaste arbeidsovereenkomst. Wat betekent dat voor de medezeggenschap in een organisatie?

Geplaatst op 25 juli 2017

Deel dit artikel

Ga naar...