Afspraken over omgang met geschillen onder Wnra

In het onderhandelaarsakkoord tussen de vakbonden en de minister van BZK zijn, naast afspraken over loonsverhogingen, ook afspraken gemaakt over een aantal inhoudelijke onderwerpen. Een daarvan is de manier waarop de nieuwe rechtspositie het beste kan worden ingevoerd bij het Rijk. Met name hoe straks wordt omgegaan met geschillen tussen medewerker en leidinggevende.

De mogelijkheid om een bezwarenprocedure te starten tegen besluiten van de leidinggevende, verdwijnt namelijk met de komst van de nieuwe rechtspositie. Met de afspraken in het akkoord komen daar nu voorzieningen voor in de plaats. Een van de afspraken is dat er een onafhankelijk geschillenloket wordt ingericht, zodra de Wnra in werking treedt.

Geschillenloket
Bonden en werkgever vinden het belangrijk dat een ieder zijn mening kan blijven geven. Dat verhoogt de kwaliteit en zorgvuldigheid van beslissingen. In de nieuwe situatie is het de bedoeling dat een verschil van mening in een vroeg stadium wordt opgelost en niet leidt tot juridische procedures. Daarvoor wordt dus een onafhankelijk geschillenloket ingericht dat medewerkers en leidinggevenden gaat bijstaan in het vinden van een oplossing.

Het loket zorgt voor bemiddeling en advisering. Lukt het niet een geschil op die manier op te lossen, dan hebben medewerker en leidinggevende natuurlijk nog de mogelijkheid om dit voor te leggen aan de kantonrechter.

De afspraken worden de komende tijd uitgewerkt. De nieuwe situatie gaat in wanneer de nieuwe rechtspositie in werking treedt, naar verwachting per 1 januari 2020.

  • Lees hier het volledige akkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018-2020)
  • Meer specifiek: vanaf paragraaf 6.5

Bron: ubrijk.nl

Geplaatst op vrijdag 31 augustus 2018 in het dossier Normalisering rechtspositie

Deel dit artikel

Ga naar...