Medezeggenschap en flexwerkers

Steeds meer mensen werken als flexwerker in een organisatie zonder een vaste
arbeidsovereenkomst. Wat betekent dat voor de medezeggenschap in een organisatie?

Hoe worden flexwerkers bij de organisatie en de medezeggenschap betrokken? Hoe kunnen zij een plek binnen de medezeggenschap krijgen?

Op deze vragen vindt u antwoord op de website van de SER. De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER geeft via webpagina’s informatie en tips over het betrekken van flexwerkers bij de medezeggenschap.

Aan de orde komen vragen als:

  • waarom zou ik flexwerkers en hun belangen betrekken bij de medezeggenschap,
  • welke onderwerpen zijn voor flexwerkers van belang
  • hoe kan ik flexwerkers meer betrekken bij de medezeggenschap?

Belangrijke conclusie is dat er niet één algemeen geldend antwoord is, maar dat het om maatwerk gaat.

Lees hier meer.

Download TNO-publicatie juni 2017 'Zeggenschap voor flexwerkers' met voorbeelden uit de praktijk: 
TNO Zeggenschap voor Flexwerkers.pdf

Geplaatst op dinsdag 25 juli 2017 in het dossier P&O-beleid

Deel dit artikel

Ga naar...