Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

NFU

NFU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VO Raad

VO Raad

PO-Raad

PO-Raad

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Organisatie

Het VSO heeft een dagelijks en algemeen bestuur waarin de werkgevers uit de overheidssectoren zijn vertegenwoordigd. De algemeen secretaris ondersteunt het bestuur.

Het VSO is zelf ook in tal van bestuurlijke fora en werkgroepen vertegenwoordigd.

Onder de koepel van het VSO functioneren momenteel twee platforms: het Platform Arbeidszaken en het Pensioenoverleg.

De overheidssectoren waarvoor het VSO de gezamenlijke werkgeversbelangen vertegenwoordigt, zijn in twee hoofdgroepen te verdelen:

  • kabinetssectoren, zoals de departementen en de politie
  • de niet-kabinetssectoren, zoals waterschappen, universiteiten en het onderwijs.

Deze laatste hoofdgroep heeft in juni 2008 besloten zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) binnen het VSO.