Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

WVOI

WVOI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VNG

VNG

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Vertegenwoordiging

Het VSO is vertegenwoordigd in verschillende bestuurlijke fora zoals het Bestuur Stichting Pensioenfonds ABP en de Bestuursraad van het CAOP. Vanuit het VSO wordt deelgenomen in de werkgroepen van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) en de WOR-kamer. Laatstgenoemde heeft als belangrijkste taakgebied de Wet op de Ondernemingsraden.

Kijk links voor alle afzonderlijke geledingen.