Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

NFU

NFU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

VNG

VNG

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Pensioenfonds ABP

Het ABP is het pensioenfonds voor alle mensen in Nederland die bij de overheid en in het onderwijs werken. Het pensioenfonds telt in totaal 2,8 miljoen klanten.

Het bestuur kent vijf bestuursleden van werkgeverszijde, voorgedragen door VSO, vier vertegenwoordigers van werknemerszijde en drie bestuursleden gekozen namens gepensioneerden.

De werkgeversdelegatie bestaat uit: Jan van Zijl (vicevoorzitter), Mariëtte Doornekamp, Carel van Eykelenburg en Joop van Lunteren.

Verantwoordingsorgaan

Op grond van de Pensioenwet is het ABP verplicht tot het hebben van een Verantwoordingsorgaan. Daarin zitten eveneens vertegenwoordigers van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers.

De belangrijkste taak van het Verantwoordingsorgaan is het geven van advies over voorgenomen beleid en jaarlijks een oordeel te geven over het door het bestuur gevoerde beleid. Deze beoordeling wordt opgenomen in het jaarverslag van het pensioenfonds.

De werkgeversgeleding van het Verantwoordingsorgaan is een afspiegeling van de werkgevers binnen overheid en onderwijs en van de energie- en nutsbedrijven. De leden worden voor het merendeel benoemd door het VSO en voorts door de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven (WENb).

Overzicht werkgeversgeleding verantwoordingsorgaan ABP per 1 januari 2019

1.     Dick Diederix (sector: Rijk)
2.     Marie-Louise van der Wegen (sector: Rijk)
3.     Peter Seesing (sector: Provincie)
4.     Remco Vermaat (sector: Gemeente)
5.     Fons Vrolijk (sector: Onderwijs)
6.     Vincent Wongsowinangoen (sector: Onderwijs)
7.     Jaap Bankert (sector: Politie)
8.     Agaath Molenaar (sector: Gemeente)
9.     Judy Boere (sector: Onderwijs)
10.   Arjan Guijt (sector: Waterschappen)
11.   Jan van der Boon (sector: Onderwijs)
12.   Aldert Jonkman (sector: Onderwijs)
13.   Rajnie Nandkoemarsing (sector: Gemeente)
14.   Matthijs Hazenkamer (sector: Rijk)
15.   vacant (sector: Onderwijs)