Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VO Raad

VO Raad

MBO raad

MBO raad

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

VSNU

VSNU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Bestuursraad CAOP

VSO is met drie leden vertegenwoordigd in de Bestuursraad van het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).

Dit Centrum komt van oorsprong voort uit het secretariaat van het Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken en de Advies- en Arbitragecommissie. Aanvankelijk was het CAOP een zelfstandige organisatie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Later kwam het los te staan van het ministerie en werd het een onafhankelijke dienstverlener.

De Bestuursraad houdt toezicht op de onafhankelijke stichting CAOP. De leden worden voorgedragen door de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO) en het VSO. Voor het VSO gaat het om Kete Kervezee, Piet Holthuis, Sietske Pijpstra en Olav Welling.

De Bestuursraad kent een onafhankelijke voorzitter, die wordt voorgedragen door de Raad voor het Overheidspersoneelbeleid (ROP). Momenteel berust het voorzitterschap bij oud-minister Klaas de Vries.

Meer feiten over de oprichting d.d. 1 januari 1995 en het doel van Stichting CAOP, alsmede over de samenstelling van het bestuur en de bestuursraad, in het Jaarverslag.

www.caop.nl