Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VNG

VNG

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

WVOI

WVOI

PO-Raad

PO-Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Externe contacten

Het VSO onderhoudt externe contacten met de ministeries, waaronder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), en voorts onder meer de werkgeversverenigingen in de marktsectoren, de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid.

Overige links