Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VSNU

VSNU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

VNG

VNG

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

MBO raad

MBO raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

PO-Raad

PO-Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Instituut Asbestslachtoffers

Het Instituut Asbestslachtoffers is een gezamenlijk initiatief van het Comité Asbestslachtoffers, werknemers- en werkgeversorganisaties, het Verbond van Verzekeraars en de overheid.

Op 10 maart 1999 vond de oprichting plaats nadat eerder een convenant was gesloten tussen genoemde organisaties met daarbij ook de handtekeningen van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie namens het Rijk.

Het Convenant Instituut Asbestslachtoffers omvat afspraken die gericht zijn op de versnelling van de procedures met betrekking tot schadeclaims van asbestslachtoffers met de ziekte maligne mesothelioom.

Het IAS:

  • adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom
  • bemiddelt tussen (ex-)werkgevers en hun huisgenoten en (ex-)werknemers of hun verzekeraars over het betalen van een schadevergoeding
  • geeft voorlichting op het gebied van asbestschade aan slachtoffers, werkgevers, verzekeraars en intermediare organisaties
  • doet onderzoek op medisch en juridisch gebied

Mevr. mr. T.A. Groenewoud-Kralt vertegenwoordigt het Verbond Sectorwerkgevers Overheid in de Raad van Toezicht en Advies van het IAS.

www.asbestslachtoffers.nl