Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

WVOI

WVOI

VNG

VNG

VSNU

VSNU

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Lokale Advies- en arbitragecommissie

Voor de decentrale overheden fungeert een aparte advies- en arbitragecommissie, namelijk de LAAC.

Deze werkt landelijk maar is feitelijk een ‘lokale’ advies- en arbitragecommissie, vandaar ook de afkorting LAAC. Zij is bedoeld om vastgelopen overleg over arbeidsvoorwaarden tussen de werkgeversvertegenwoordiging bij de decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen of gemeenschappelijke regelingen die de arbeidsvoorwaardenregeling van gemeenten, provincies of waterschappen volgen) en lokale vakorganisaties weer vlot te trekken.

De LAAC kan advies uitbrengen of een bindende uitspraak doen in gevallen waarin het lokaal georganiseerd overleg niet tot de verplichte overeenstemming kan komen. Door middel van een adviesverzoek van één of beide partijen of een gezamenlijk arbitrageverzoek is de LAAC daarbij behulpzaam. De betreffende decentrale overheid moet wel zijn aangesloten bij de landelijk werkende LAAC.

De commissie is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter en diens plaatsvervanger. De bonden voor overheidspersoneel en de werkgeversorganisaties wijzen beide twee leden en twee plaatsvervangers aan.

www.vng.nl/laac