Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

PO-Raad

PO-Raad

WVOI

WVOI

VO Raad

VO Raad

VNG

VNG

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Links

Toolbox Inclusief
Een slim doorzoekbaar en integraal instrument voor iedereen die wil toewerken naar een inclusieve arbeidsorganisatie.
www.toolboxinclusief.nl

Op naar de 100000
Een inkijkje hoe bedrijven mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan helpen:
www.opnaarde100000.nl

Inclusief werkgeven
www.werkgeversgaaninclusief.nl

Advies voor werkgevers
www.awvn.nl

Het UWV voor werkgevers
Informatie van het UWV voor werkgevers:
www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/wet-banenafspraak/detail/doelgroepregister

Netwerk De Normaalste zaak
www.denormaalstezaak.nl

Locus Netwerk
www.locusnetwerk.nl

Branchevereniging Cedris
www.cedris.nl

Bijdragen aan passend werk
SBCM, het A&O-fonds sociale werkvoorziening:
www.sbcm.nl/producten.html