Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

WVOI

WVOI

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

NFU

NFU

PO-Raad

PO-Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

VNG

VNG

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Nieuws - Banenafspraak - Feiten en cijfers

Regionale trendrapportage vierde kwartaal 2016

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het vierde kwartaal 2016 uitgebracht.

Geplaatst op 1 mei 2017

Vragen en antwoorden bij regionale trendrapportage

UWV heeft veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld over de regionale trendrapportage banenafspraak.

Geplaatst op 1 mei 2017

Factsheet banenafspraak derde kwartaal 2016

Bekijk hier de factsheet die een verdieping is op de regionale trendrapportage en inzicht geeft in de sturingsmogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan een baan te helpen.

Geplaatst op 28 februari 2017

Regionale trendrapportage derde kwartaal 2016

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het derde kwartaal 2016 uitgebracht.

Geplaatst op 2 februari 2017

Vragen en antwoorden bij regionale trendrapportage

UWV heeft veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld over de regionale trendrapportage banenafspraak.

Geplaatst op 2 februari 2017

Regionale trendrapportage tweede kwartaal 2016

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het tweede kwartaal 2016 uitgebracht.

Geplaatst op 8 november 2016

Regionale trendrapportage banenafspraak

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het eerste kwartaal 2016 uitgebracht.

Geplaatst op 5 september 2016

Overzicht vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Het ministerie van SZW heeft een handzaam overzicht uitgebracht van de vereenvoudigingen die worden aangebracht in de Participatiewet en de Wet banenafspraak.

Geplaatst op 8 augustus 2016

Harde data voor rapportages

In het sociaal akkoord over het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking is ook afgesproken dat jaarlijks wordt bekeken of er voldoende voortgang is geboekt in het creëren van extra banen.

Geplaatst op 21 juni 2016

Feiten en cijfers

Werkgevers en overheid hebben met elkaar afgesproken dat ze zich vrijwillig inspannen om banen aan mensen met een arbeidsbeperking te bieden. Werkgevers binnen overheid en onderwijs moeten tot 2024 in totaal 25.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De marktsector doet dit voor 100.000 mensen tot 2026. Dit is de Banenafspraak.

Geplaatst op 16 maart 2016

Deel dit artikel

Ga naar...