Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

PO-Raad

PO-Raad

WVOI

WVOI

VNG

VNG

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Bestuur

Het bestuur van het VSO is momenteel als volgt samengesteld:

Sietske Pijpstra, VNG: voorzitter, tevens lid dagelijks bestuur
José Faber, MBO-Raad: secretaris-penningmeester, tevens lid dagelijks bestuur
Géke Hovius, sector Rijk: vicevoorzitter, tevens lid dagelijks bestuur
Hugo Levie, PO-raad
Richard van der Mast, IPO
Ingrid Blom-Meeusen, Unie van Waterschappen
Olaf Peek, VO-raad
Dirk Kramer, NFU
Frans Kok, WVOI
Fred van Hekken, Veiligheid en Justitie (Rechterlijke Macht)
Paul van Gijzen, Veiligheid en Justitie (Politie)
Bregje Mollee, VSNU
Hans Bakker, Vereniging van Hogescholen
René Kreeftmeijer, Defensie

Judy Boere, algemeen secretaris

Waarnemers vanuit coördinerende rol kabinet:
Grada Lautenbach, BZK
Loes de Vries, OCW