Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VNG

VNG

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

NFU

NFU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

WVOI

WVOI

PO-Raad

PO-Raad

VSNU

VSNU

MBO raad

MBO raad

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Contact

Het VSO is gevestigd bij het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Bezoekadres
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag

Postadres
Verbond Sectorwerkgevers Overheid
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail secretariaat VSO
vso.secretariaat@vng.nl

Telefoonnummer secretariaat VSO
06 - 13288732

Algemeen secretaris VSO
Judy Boere

Secretariaat Bureau VSO
Soenita Kalpoe-Raghoenandan

Webredacteur en redactie VSO
Klaas Salverda